Hulp bij aanschaf van een gehoortoestel

Oorzaak gehoorsvermindering:
Alvorens over te gaan tot de aankoop van een gehoortoestel is het uiteraard van belang vast te stellen wat de oorzaak is van de gehoorsvermindering.
– Is de gehoorsvermindering aan een oor of aan beide oren?
– is de vermindering van het gehoor plotseling ontstaan, bijvoorbeeld na het bezoek van een concert of een val of geleidelijk aan begonnen? Dit laatste komt vaak voor bij senioren.
– Kan het gebruik van medicijnen een rol spelen? Als je een nieuw medicijn bent gaan gebruiken, lees dan de bijsluiter en kijk of er eventuele bijwerkingen kunnen zijn die het gehoor beïnvloeden.

Wat kun je zelf doen?
Voordat je naar een audicien gaat, kun je bij de huisarts laten controleren of er veel oorsmeer in de oren zit. Dit kan door de assistente een oudst worden verwijderd. Ook kun je thuis een gratis online gehoortest uitvoeren. Zo’n test kun je doen met behulp van je eigen computer. De uitkomsten van de test worden opgestuurd en er volgt een advies.

De audicien:

Ga naar een gecertificeerde audicien. Hier ben je zeker van een professioneel onderzoek en een certificaat kan ook belangrijk zijn voor de eventuele vergoeding voor het aan te schaffen gehoorapparaat door de zorgverzekering.
Een gehoortest die uitgevoerd wordt door de audicien is kosteloos. Het is mogelijk dat een audicien je naar een KNO arts doorverwijst voor nader onderzoek.

De kosten van een gehoortoestel:
Gehoorapparaten kun je globaal verdelen in 5 categorieën. De keuze van een gehoorapparaat hangt af van de oorzaak van het gehoorverlies: is het gehoorverlies slechts aan 1 oor? Komt het gehoorverlies door ouderdom? Afhankelijk van je ziektekostenverzekering ontvang je een vergoeding voor de aanschaf van een gehoorapparaat. Er zijn echter ook gehoortoestellen die buiten deze categorieën vallen en daarvoor betaal je dan een eigen bijdrage. Dit zijn vaak zeer geavanceerde apparaatjes. Deze apparaatjes zijn bijvoorbeeld oplaadbaar, dus hoef je geen batterijtjes te verwisselen.
Verder speelt het onderhoud van de apparaatjes ook een rol bij de keuze van de aanschaf hiervan. Laat je altijd goed adviseren en kies voor een apparaatje dat past bij jou en bij jouw gehoorsprobleem.